Reactie op factcheckers

Op zaterdag 6 februari heeft een artikel in het AD gestaan over het jongerenonderzoek dat wij uitvoeren. De resultaten van het onderzoek zijn dat ongeveer 80% van de jongeren uit dreigt te vallen door mentale overbelasting als de Corona-maatregelen tot 1 juli van kracht blijven. De vragen over de wetenschappelijke onderbouwing van het onderzoek zijn beantwoord in een webinar waarin Theo Immers de dialoog is aangegaan met de deelnemers. Nadien is zonder wederhoor en op basis van aannames een (online) discussie op gang gekomen door een factchecker. Het artikel van de factchecker vindt u hier.

We waren onaangenaam verrast door het artikel. De toonzetting heeft ons doen besluiten om een onderzoek naar dit artikel te laten verrichten door een onafhankelijke journalist. De resultaten kunt u hier lezen.

Theo Immers staat volledig achter zijn onderzoek, evenals de opzet en de resultaten. Wij hechten grote waarde aan transparantie. Volgende week delen wij dan ook de wetenschappelijke onderbouwing op deze site.

Veel positieve reacties
We hebben veel positieve reacties gekregen van de mensen om wie het gaat; jongeren, ouders en docenten die zich volledig herkenden in de problematiek en daar doen we het voor.

Recht Uit Rotterdam (RUR)
Theo Immers is op 16 februari jl. te gast geweest in de talkshow RUR over dit onderwerp.
U kunt hier het interview terugzien.