OPROEP IC MEDEWERKERS

Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out nodigt IC medewerkers uit om aan een vervolgonderzoek deel te nemen.

Ons vorige onderzoek over het blootleggen van verborgen (Corona) burn-outs dat Theo Immers met behulp van de Vitality Mind Challenge heeft uitgevoerd, heeft veel media attentie veroorzaakt (voor ons persbericht: verborgen-coronaburn-outs-zijn-tikkende-tijdbom)

Het NCPSB is nu bezig met specifiek onderzoek naar het niveau van de mentale vitaliteit onder IC medewerkers en hun risico op stress-gerelateerde uitval.

We vragen 15/20 minuten van je tijd en je helpt met het in kaart brengen van de werkelijke stand van zaken onder het IC personeel. Belangrijk nu er veel wordt gesproken over een mogelijke tweede Covid-19 golf. Voor onze samenleving is een mentaal weerbare en voorbereide IC-Sector letterlijk van levensbelang.
Je bijdrage bestaat uit het online invullen van de Vitality Mind Challenge, een 100 vragen tool dat aangeeft of er risico op uitval is, waar dat risico door wordt veroorzaakt en op welke termijn r eventueel uitvalrisico is.

Wil je bijdragen aan dit belangrijke onderzoek bel ons op 085 029 0113 of e-mail via IConderzoek@ncpsb.nl