Persbericht: Ondernemers lopen op hun laatste sloffen – Coronaburn-out dreigt voor 66 procent mkb-ondernemers

Laatste persbericht

Ondernemers lopen op hun laatste sloffen

Coronaburn-out dreigt voor 66 procent mkb-ondernemers

Maar liefst 66 procent van de Nederlandse mkb-ondernemers dreigt binnen nu en zes maanden uit te vallen door burn-out. Voor de coronacrisis was het aantal ondernemers dat zich in de gevarenzone bevindt nog maar 15 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Burn-Out en Stress (NCPBS) met het online HR-instrument Vitality Mind Challenge (VMC).

Volgens NCPSB-voorzitter Theo Immers zijn ondernemers bij uitstek een kwetsbare groep. “Ondernemers dragen verantwoordelijkheid en moeten leiden. Dat legt een zware druk op ze.”
Immers verwacht niet dat die druk snel afneemt wanneer de coronamaatregelen versoepeld worden. “Integendeel. Ik verwacht dat het percentage ondernemers in de gevarenzone nog wel even stijgt. Ik reken daarom ook op veel uitval. Dat heeft alles te maken met het feit dat deze ondernemers straks wéér onder druk komen wanneer ze hun bedrijven moeten opstarten.”

Veel ondernemers zullen tijdens die herstart uitvallen, verwacht Immers, met alle gevolgen voor de onderneming. Uitval door burn-out leidt gemiddeld tot 226 werkdagen ziekteverzuim.
Energieniveau omlaag

De VMC onderbouwt Immers’ verwachting met cijfers. In de risicogroep zijn volgens de VMC-metingen de mentale en emotionele energieniveaus van de ondernemers namelijk met maar liefst 80 procent afgenomen. “In de risicogroep leven en werken de ondernemers dus op hun laatste reserves.”

Het grootste probleem is volgens de NCPSB-voorman dat dit onbewust gebeurt. “Burn-out is een sluipmoordenaar. Mensen die omvallen door burn-out zien dat eigenlijk nooit aankomen. Ze zien niet wat er met ze gebeurt in aanloop naar de burn-out. Ze maken veel adrenaline aan. Dat is een hormoon dat normaliter kortdurende piekenergie levert in noodsituaties, maar op de lange duur zeer schadelijk en uitputtend kan zijn.”

Adrenaline
De adrenaline overschreeuwt de vermoeidheid. Het is volgens Immers daarom erg lastig om zelf te herkennen wanneer je op een gevaarlijk laag energieniveau komt. “Ondernemers in de risicogroep herkennen soms wel de vermoeidheid, maar ze zien dat dan niet als teken van een aanstaande burn-out.”

Het NCPSB baseert haar uitspraken op onderzoek met de Vitality Mind Challenge (VMC), een online instrument dat stress en burn-out preventief detecteert. Juist het preventieve karakter maakt dat het instrument nu, in tijden van coronacrisis, maatschappelijk relevante cijfers produceert, zegt Immers. “Cijfers van Arbodiensten laten immers alleen zien hoeveel mensen er al ziek zijn. Dat zegt meer over wat ze vóór de crisis hebben meegemaakt dan over de effecten van de crisis zelf. De VMC daarentegen geeft een accuraat beeld van de effecten van de intelligente lock-down op de geestesgesteldheid van onderzoekspersonen en -groepen. De data heeft bovendien ook voorspellende waarde. Je kunt er als bestuurder of als organisatie op sturen.”

Draagvlak coronamaatregelen
De VMC legt ook andere maatschappelijke trends bloot. Zo ziet Immers bijvoorbeeld een forse afname van het draagvlak voor de coronamaatregelen onder de mkb-ondernemers. “De steun voor de beperkende overheidsmaatregelen is in twee weken tijd met maar liefst de helft afgenomen.”

De Vitality Mind Challenge is een online instrument dat op basis van numerieke waarden en met behulp van kunstmatige intelligentie het risico op burn-out meet. Het onderzoeksinstrument wordt ingezet in preventief onderzoek naar stress- en burn-outklachten en bij de behandeling daarvan. Maar het instrument geeft ook inzicht in emotionele beleving van testpersonen in relatie tot specifieke thema’s. Daardoor kan de VMC ook inzicht geven in bijvoorbeeld het draagvlak voor coronamaatregelen.

Einde persbericht————————————–