Oplossing volksziekte nummer 1

Werkstress en burn-outklachten zijn een almaar toenemend probleem dat vaak verkeerd wordt behandeld volgens een bericht van de Arbo Unie. Volgens het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) is een meer doeltreffende aanpak nodig die gericht is op het voorkomen en verhelpen van de oorzaken van stress. Met de Vitality Mind Challenge-aanpak kan de NCPSB dit probleem aanpakken door het kantelen van de reactieve en curatieve behandeling van stressklachten naar een proactieve en preventieve aanpak. Want curatief handelen is te laat; preventie is het kernwoord.

De cijfers over het gesignaleerde probleem in de arbeidsmarkt zijn alarmerend. Zo heeft in het onderwijs 20% burn-outklachten en ervaart een kwart van de werknemers in de zorg een te hoge werkdruk. Ook zo’n 20 tot 25% van de jongeren heeft stress- en burn-outklachten.

Waar ruim 37% van de werknemers al regelmatig verzuimt door stressklachten (TNO), heeft bovendien ruim de helft van de beroepsbevolking een sterk verhoogd risico op verzuim door stressklachten, overspanning of burn-out. En dit aantal stijgt gestaag.

In de huidige aanpak van dit soort klachten richten dienstverleners van organisaties en bedrijven zich op curatieve zorg, dus ná het signaleren van de eerste klachten. Dat kan en moet anders. Waar men aan voorbijgaat is het belang van preventie: het daadwerkelijk voorkomen van klachten.

Preventie van 96,2% langdurig psychisch verzuim

Wetenschapper Theo Immers, Chairman en medeoprichter van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB), is bedenker van de Vitality Mind Challenge® aanpak.

Theo Immers namens het NCPSB: “Onderzoek en ervaring van 2 jaar laten zien dat met deze aanpak nu 96,2% van langdurig psychisch verzuim kan worden voorkomen. Medewerkers die in de risicogroep zitten, kunnen we al in een vroeg stadium in beeld brengen, al voordat zij klachten hebben. Uit de literatuur blijkt dat 70-80% van medewerkers hun eigen uitval niet ziet aankomen. Het is de missie van het NCPSB dit vóór te zijn en daarmee veel psychisch leed te voorkomen”.

De Vitality Mind Challenge-aanpak

De Vitality Mind Challenge (VMC) is een online tool met 100 vragen, bedoeld voor alle werknemers, ook diegenen die zich “goed” voelen. Invullen van deze test is volledig vertrouwelijk en kost circa 20 minuten. De VMC heeft een voorspellende waarde en geeft niet alleen aan of er risico is op uitval, maar ook waardoor dit risico wordt veroorzaakt en op welke termijn, voordat iemand zich daar zelf van bewust is. De VMC wordt altijd gemaakt in combinatie met een uur coaching over de resultaten en, indien nodig, advies over verdere coaching.

Voordelen van de NCPSB-aanpak

1. Psychisch leed voorkomen bij individuele werknemers (en de impact van hun uitval op hun werkgever en collega’s).

2. Economisch gewin door het uitblijven van stressgerelateerde ziektegevallen.

3. Terugkeer op het werk na een burn-out is vaak moeilijk. Nu voorkom je een (onbedoeld) stigma.

4. Verlichting/afwending van de enorme krapte op de arbeidsmarkt in sectoren als het onderwijs, de zorg en het politieapparaat.

5. Vermindering van de druk op de zorg. Momenteel behandelen bijvoorbeeld huisartsen en de GGZ stress- en burn-outklachten, wat vaak ten koste gaat van de zorg met betrekking tot andere aandoeningen. Deze preventieve aanpak vermindert psychisch verzuim en dus de druk op de zorg.

Brede inzet, ervaren coaches

De aanpak van het NCPSB kan overal worden ingezet: voor een gehele organisatie, maar ook voor een afdeling, team of individu. Hiervoor heeft het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out ruim 60 ervaren coaches opgeleid. Voor meer informatie: https://www.NCPSB.nl