Context businesscase

Het NCPSB’s preventieve traject, waarmee langdurig verzuim binnen de risicogroep kan worden teruggedrongen van 17,1% naar 3,8%, bestaat uit:

 

Uitgaande van 100 mensen zijn er vier duidelijke groepen te onderscheiden waarbij het risico van langdurig psychisch verzuim steeds verder oploopt.

De vier groepen:

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Business Case

Kantoor X

Aantal mensen: 650.
Gemiddeld salaris: €67.000 (afgerond).
Alle medewerkers maken de VMC.

Resultaten na het maken van de Vitality Mind Challenge®

 

Kantoor X: Wanneer er niet aan Preventie wordt gedaan – 17,1% van de mensen valt langdurig uit:

(Note: bovenstaande calculatie neemt niet in acht dat volgens ArboNed de werkelijke kosten van langdurige uitval 2,5 maal hoger zijn dan alleen de salariskosten. Hierbij moet men denken aan kosten voor vervanging, managementkosten, productieverlies, effect op collega’s, herintreding, etc.)

Kantoor X: Wanneer er wel aan preventie wordt gedaan:

 

Geen Preventie:

Salariskosten werkgever ruim €9,5 miljoen

(Dit zijn alleen de salariskosten. De werkelijke totale kosten zijn dus nog hoger)

Wel Preventie:

Salaris en preventie kosten €2,8 miljoen 

Besparing:

€6,7 miljoen, exclusief het menselijk lijden